BFC คำพยานชีวิต "พระเจ้าอวยพร มิได้ขาดสิ่งใด ช่วยเหลือผู้อื่น ประกาศเรื่องราวพระ
 คุณสิริมา สมุทรเปาระยะ สมาชิกเขต04 (สมาชิกเขต04 คริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ)
  [ Live] คำเทศนาเปลี่ยนชีวิต หัวข้อ ให้อภัยได้เพราะพระคริสต์ #พระคำนำชีวิต
 Rerun รับฟังคำเทศนาเปลี่ยนชีวิตผ่านการถ่ายทอดสด วันพุธที่ 1 ธ.ค 2021 เวลา 19.00 - 20.00 น.
 หัวข้อ "ทำสิ่งที่ตนถนัด" (17-10-2021)
 ของฝากจากสูจิบัตรเสียงวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2021 โดย ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์ คริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ
 BFC I "เพลงรัก ของโบอัส" I คำเทศนา อาทิตย์ 28 พฤศจิกายน 2021
 หัวข้อ: "เพลงรัก ของโบอัส" พระคัมภีร์: (นางรูธ 2:1-13;3:9) ผู้เทศนา: ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์
See more >>

BFCภาพบรรยากาศรับวุฒิบัตรศูนย์ฝึกอบรมผู้รับใช้2022

 BFCภาพบรรยากาศรับวุฒิบัตรศูนย์ฝึกอบรมผู้รับใช้2022
 BFCภาพบรรยากาศวันพันธกิจ 2022
 BFCภาพบรรยากาศนมัสการ18กันยายน2022 รอบ2
 BFCฉลองครบรอบคริสตจักร 53ปี 2022 รอบ2
 BFCฉลองครบรอบคริสตจักร 53ปี 2022
 BFCเปิดคริสตจักรสามัคคีธรรมโนนสว่างหนองปอ 03 2022
 BFCคริสตมาส พระทรงบังเกิดโลกจงยินดี ปี2021