BFC คำพยานชีวิต "พระเจ้าอวยพร มิได้ขาดสิ่งใด ช่วยเหลือผู้อื่น ประกาศเรื่องราวพระ
 คุณสิริมา สมุทรเปาระยะ สมาชิกเขต04 (สมาชิกเขต04 คริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ)
  [ Live] คำเทศนาเปลี่ยนชีวิต หัวข้อ ให้อภัยได้เพราะพระคริสต์ #พระคำนำชีวิต
 Rerun รับฟังคำเทศนาเปลี่ยนชีวิตผ่านการถ่ายทอดสด วันพุธที่ 1 ธ.ค 2021 เวลา 19.00 - 20.00 น.
 หัวข้อ "ทำสิ่งที่ตนถนัด" (17-10-2021)
 ของฝากจากสูจิบัตรเสียงวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2021 โดย ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์ คริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ
 BFC I "เพลงรัก ของโบอัส" I คำเทศนา อาทิตย์ 28 พฤศจิกายน 2021
 หัวข้อ: "เพลงรัก ของโบอัส" พระคัมภีร์: (นางรูธ 2:1-13;3:9) ผู้เทศนา: ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์
See more >>

BFCเปิดคริสตจักรสามัคคีธรรมโนนสว่างหนองปอ 03 2022

 BFCเปิดคริสตจักรสามัคคีธรรมโนนสว่างหนองปอ 03 2022
 BFCคริสตมาส พระทรงบังเกิดโลกจงยินดี ปี2021
 BFCคริสตมาสเด็ก ปี2016
 BFC The Special Night Caroling Online 2021
 BFC เปิดโบสถ์รอบนมัสการ2021 5ธ.ค 2021
 BFCไว้อาลัย คุณ เอื้อมพร ปิยธีรภัทร 26102021
 BFCไว้อาลัย คุณ ฉลอง แสงสุข 18092021