BFC คำพยานชีวิต "พระเจ้าอวยพร มิได้ขาดสิ่งใด ช่วยเหลือผู้อื่น ประกาศเรื่องราวพระ
 คุณสิริมา สมุทรเปาระยะ สมาชิกเขต04 (สมาชิกเขต04 คริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ)
  [ Live] คำเทศนาเปลี่ยนชีวิต หัวข้อ ให้อภัยได้เพราะพระคริสต์ #พระคำนำชีวิต
 Rerun รับฟังคำเทศนาเปลี่ยนชีวิตผ่านการถ่ายทอดสด วันพุธที่ 1 ธ.ค 2021 เวลา 19.00 - 20.00 น.
 หัวข้อ "ทำสิ่งที่ตนถนัด" (17-10-2021)
 ของฝากจากสูจิบัตรเสียงวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2021 โดย ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์ คริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ
 BFC I "เพลงรัก ของโบอัส" I คำเทศนา อาทิตย์ 28 พฤศจิกายน 2021
 หัวข้อ: "เพลงรัก ของโบอัส" พระคัมภีร์: (นางรูธ 2:1-13;3:9) ผู้เทศนา: ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์
See more >>

BFC วันครู ศรีสามัคคีธรรม 2023

 BFC วันครู ศรีสามัคคีธรรม 2023
 BFC วันเยาวชนของพระคริสต์ 2023
 BFC กลุ่มDigitalGen ร่วมร้องเพลงปีใหม่2023 รอบ1 8012023ม
 BFC Countdown ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2023
 BFC มหัศจรรย์แห่งวันคริสตมาส รอบ2/2022
 BFC มหัศจรรย์แห่งวันคริสตมาส รอบ1/2022
 BFC PeoplePark Night Caroling2022