อ่านบทความย้อนหลัง

เพลง พระบรมครู
2022-09-23
เพลง อัศจรรย์ อัศจรรย์
2022-09-21
เพลง พระเจ้ารักเธอและฉัน
2022-09-19
เพลง ขอถวายพระสิริ
2022-09-16
เพลง ข้าจึงสรรเสริญ
2022-09-15
เพลง ทรงสร้างไว้ให้เรา
2022-09-15
เพลง หน้าที่ของฉัน
2022-09-13
เพลง โปรดส่งการเจิมลงมาเหมือนดั่งฝน
2022-09-09
เพลง ขอบพระคุณพระเจ้า
2022-09-07
เพลง 10,000 Reasons (Bless The Lord) จาก ศจ.โรเบิร์ต นิชิโมโตะ ครบรอบ 53ปี
2022-09-06
เพลง พระองค์จะเสริมกำลังเรี่ยวแรง
2022-09-02
เพลง คนแกร่ง (สดุดี 15)
2022-09-02
เพลง โมทนาพระคุณของพระเจ้า
2022-09-01
เพลง คนโง่สร้างบ้าน
2022-08-30
เพลง ท่านมิใช่เป็ด ท่านคือ "อินทรี เหินฟ้า" #BFCmedia
2022-08-29
เพลง ฉันอยากเป็นคนฉลาด
2022-08-25
เพลง กลิ้งออกไป
2022-08-24
เพลง จำเริญไม่หยุด (สดุดี 1)
2022-08-22
เพลง ข้าขอติดตามพระเยซูดีกว่า
2022-08-18
เพลง ชาลู ชาโลม
2022-08-18
เพลง พระเจ้านั้นทรงสร้างเยรูซาเล็ม
2022-08-17
เพลง กลับมา
2022-08-10
เพลง เพื่อน (สุภาษิต 27)
2022-08-10
เพลง โอข้ายินดีพระเยซูปรานี
2022-08-06
เพลง พระบิดาโปรดทรงเมตตา
2022-08-04
เพลง จงชื่นชมยินดีในพระเจ้าอยู่ทุกเวลา (ฟิลิปปี 4:4)
2022-08-03
เพลง ได้ยินเสียงของพระเจ้า
2022-07-28
เพลง ยามย่ำแย่ ยังยิ้มอยู่ (ฮาบากุก)
2022-07-26
เพลง ชีวิตข้ามอบถวาย
2022-07-18
เพลง ใช้ชีวิตอย่างปราชญ์ (สุภาษิต_13)
2022-07-16
เพลง ฉันได้ทูลขอ
2022-07-18
เพลง ลูกกระหายพระองค์
2022-07-11
เพลง ฉันจะฟังใครดี
2022-07-18
เพลง เชิญพระวิญญาณแห่งความรักยิ่งใหญ่
2022-07-18
เพลง พระเจ้าดีตลอดเวลา
2022-07-04
เพลง ทรงประกันภัย วางใจได้ สดุดี 46
2022-07-18
เพลง ประทับในใจข้า
2022-06-29
เพลง ใครใครในโลกล้วน สดับฟัง (สดุดี 67)
2022-06-29
เพลง องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์
2022-06-24
เพลง สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ (Holy Holy Holy)
2022-06-23
เพลง แสนสุขสันต์
2022-06-22
เพลง ขอการฟื้นฟู
2022-06-20
เพลง แสนชื่นใจที่เชื่อพระเยซู
2022-06-15
เพลง สร้างบ้านดี มีสุข (สดุดี 127)
2022-06-13
เพลง น้ำแห่งชีวิต
2022-06-13
เพลง มา นี่เป็นเวลานมัสการ #BFCchoir
2022-06-10
เพลง ขอหัวใจที่เหมือนพระทัยพระองค์ #BFCchoir
2022-06-09
เพลง เชื่อและฟังคำ (Trust and Obey) #BFCchoir
2022-06-09
เพลง ตัวฉัน อัศจรรย์ บรรเจิด #BFCMedia
2022-06-07
เพลง พระองค์เป็นพระเจ้าของข้า (ประสานเสียง) #BFCchoir​​​​​​​​
2022-06-09
เพลง พระวิญญาณพระเจ้าสูงสุด(เชิญพระองค์) #พระวิญญาณ
2022-06-01
เพลง ให้เรามีวันนี้ #BFCMedia #ขอบคุณ
2022-06-01
เพลง พระองค์ทรงเป็นพระศิลาแห่งความรอด #BFCchoir #ความรอด
2022-06-01
เพลง พระองค์ทรงเป็นความหวังของเรา #BFCchoir​​​​​​​​
2022-06-01
เพลง​​​​​​​​ ทหารของพระเยซูเจ้า #BFCchoir​​​​​​​​ #ทหาร
2022-06-01
เพลง ผู้เป็นความหวัง #BFCchoir
2022-06-01
เพลง รัก ล้นหลาก จากจิตใจ #BFCMedia
2022-06-01
เพลง ไม้กางเขนเป็นที่รักของข้า #BFCchoir​​​​​​​​ #เพลง #ไม้กางเขน #ที่รักของข้า
2022-06-01
เพลง ซ่อนข้าไว้ #BFCchoir​​​​​​​​ #เพลงนมัสการ
2022-06-01
เพลง ท่านคือ V I P ของเบื้องบน (สดุดี 8) #BFCMedia
2022-06-01
เพลง เราจะร้องสรรเสริญพระนาม #BFCchoir​​​​​​​​ #เพลงนมัสการ
2022-06-01
เพลง พระเจ้าจอมพลโยธาอิสราเอล #BFCchoir​​​​​​​​
2022-05-30
เพลง ทรงช่วยคน พ้นทางตัน (สดุดี 107) #BFCMedia
2022-05-28
เพลง พระเยซูคืนชีพวันนี้
2022-05-05
เพลง พระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้ว #BFCchoir​​​​​​​​ #เพลงนมัสการ #อีสเตอร์
2022-05-05
เพลง ฮาเลลูยา (2) #BFCchoir​​​​​​​​ #เพลงนมัสการ
2022-05-04
เพลง สดุดี พระผู้สร้าง #BFCchoir​​​​​​​​
2022-05-04
เพลง พระองค์ทรงงดงามยิ่งกว่าอธิบาย #BFCchoir​​​​​​​​ #เพลงนมัสการ
2022-04-25
เพลง นี่คือ บทเพลง อาเลลูยา #BFCchoir​​​​​​​​ #อีสเตอร์ #Easter
2022-04-25
เพลง วันเขาตรึงพระเยซู #BFCchoir​​​​​​​​ #ศุกร์ประเสริฐ
2022-04-20
เพลง ทรงนำข้าไปผ่านลานชั้นนอก (Take Me In) #BFCchoir​​​​​​​​ #ศุกร์ประเสริฐ
2022-04-20
เพลง โกละโกธา #BFCchoir​​​​​​​​ #ศุกร์ประเสริฐ
2022-04-20
เพลง จอมราชันย์ในดวงใจ #BFCmedia
2022-04-20
เพลง อยู่บนกางเขน #BFCchoir​​​​​​​​
2022-04-20
เพลง พระเยซูความหวังของประชาชาติ #BFCchoir​​​​​​​​
2022-04-10
เพลง พระคริสต์ทรงเป็นขึ้นจากความตาย #BFCchoir​​​​​​​​
2022-04-10
เพลง ทอดพระเนตรมองเห็นเลือด #BFCchoir​​​​​​​​
2022-04-10
เพลง ออนไลน์ กับ เบื้องบน #BFCmedia
2022-04-06
เพลง ความหวังในพระเจ้า #BFCchoir​​​​​​​​
2022-04-06
เพลง เฮ! โยบ #BFCchoir​​​​​​​​
2022-04-06
เพลง ช่างปั้นหม้อกับดิน #BFCmedia
2022-03-27
เพลง ข้าต้องการพระองค์ #bfcchoir
2022-03-24
เพลง นักวิ่งมาราธอน #BFCmedia
2022-03-18
เพลง โฮซันนา (มีเสียงร้องก้องมาจากสวรรค์) Versionประสานเสียง #bfcchoir
2022-03-15
เพลง สิ่งดีกว่า รออยู่ข้างหน้า #BFCmedia
2022-03-13
เพลง ความรัก #BFCchoir​​​​​​​​ #เพลงนมัสการ
2022-03-10
เพลง ถึงเราจะเป็นคนบาปนักหนา #BFCchoir​​​​​​​​ #เพลงนมัสการ​​​
2022-03-10
เพลง รักแท้ แลเห็น #เพลงความรัก #ความรัก #BFCmedia
2022-03-04
เพลง บัญญัติรัก ​​​​​​​​ #เพลงนมัสการ​​​ #เพลงความรัก #bfcchoir
2022-03-04
เพลง รักมีความหวังเสมอ #เพลงความรัก #ความรัก #BFCmedia
2022-02-23
เพลง แก้วตาดวงใจ ​​​​​​​​ #ครอบครัวแก้วดอก​​​ #เพลงความรัก #วันแห่งความรัก
2022-02-23
เพลง ความรักพระเยซู ​​​​​​​​ #เพลงนมัสการ​​​ #เพลงความรัก #วันแห่งความรัก
2022-02-15
เพลง แก่นรัก ​​​​​​​​ #เพลงนมัสการ​​​ #เพลงความรัก #ความรัก
2022-02-11
เพลง ก เอ๋ย ก ไก่ ขันเตือนใจเกฟา #BFCmedia
2022-02-08
เพลง โปรดเจิมเรา #BFCchoir​​​​​​​​ #เพลงนมัสการ​​​
2022-02-11
เพลง ช่วยคนพ้นทุกข์ สุขสันต์วันนี้ #BFCmedia
2022-02-06
เพลง เติมให้เต็มล้น #BFCChoir​​​​​​​​ #เพลงนมัสการ​​​
2022-02-06
เพลง มุ่งสู่หลักชัยพระเจ้า #BFCChoir​​​​​​​​ #เพลงนมัสการ​​​
2022-02-06
เพลง ดอกไม้กลางดง #BFCmedia
2022-02-06
เพลง เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์ #BFCChoir​​​​​​​​ #เพลงนมัสการ​​​
2022-02-06
เพลง พระบิดาข้าเทิดทูนพระองค์ #BFCchoir​​​​​​​​ #เพลงนมัสการ​​​
2022-01-08
เพลง บุตรของมารีย์ #BFCmedia #Christmas
2021-12-28
เพลง พระทรงบังเกิด #BFCchoir #Christmas
2021-12-27
เพลง เป็นเวลาที่พระคริสต์ได้ประสูติ #BFCchoir #Christmas
2021-12-24
เพลง ข่าวดี #BFCchoir #Christmas
2021-12-23
เพลง ห หีบใส่ทองคำ ปราชญ์น้อมนำ มาถวาย #BFCmedia #Christmas
2021-12-23
เพลง พระกุมาร ประเสริฐ (20 สระไอไม้ม้วน) #BFCmedia
2021-12-21
เพลง พ่อ #BFCmedia
2021-12-12
เพลง รักของโบอัส #BFCmedia
2021-12-03
เพลง มารีย์ เบธานี #BFCmedia
2021-11-24
เพลง สันติสุขของพระคริสต์ให้แก่ท่าน #BFCchoir​​​​​​​​ #เพลงนมัสการ​​​
2021-11-12
เพลง ชัยชนะโลกนี้ #BFCchoir​​​​​​​​ #เพลงนมัสการ​​​
2021-11-10
เพลง: ฉันได้วางใจในพระเจ้า #เพลงนมัสการ​​​รวี #BFCKids
2021-11-03
เพลง: โมทนา 4 ภาค #BFCmedia
2021-10-22
เพลง: สรรเสริญพระเยซู #BFCchoir​​​​​​​​ #เพลงนมัสการ​​​
2021-10-20
เพลง: ขอให้พระสิริ
2021-09-30
เพลง: ข้าผจญทุกสิ่ง
2021-09-13
เพลง: โอ บ้าน คริสเตียน
2021-08-20
เพลง: พัดเปลวไฟ #BFCmedia
2021-08-17
เพลง: คิดใคร่ครวญความรัก
2021-07-21
เพลง: พระเจ้าของข้าฮาเลลูยา
2021-07-08
เพลง: มาเร็วมาร้องสรรเสริญพระเจ้า
2021-07-03
เพลง: ให้ข้าฯอยู่ ในผู้รักมั่น
2021-07-01
เพลง: พระองค์เป็นพระเจ้า ของข้า
2022-06-07
เพลง: พระเยซูเป็นที่รักของข้า
2021-06-23
เพลง: ทรงเปลี่ยนความเศร้าโศก
2021-06-21
เพลง: ข้าฯใคร่จะให้ท่าน
2021-06-17
เพลง : รักทรงธรรม์ยิ่งใหญ่
2021-06-03
เพลง: แท่นบูชาภายในดวงใจ
2021-05-29
เพลง: จงมีความเชื่อในพระองค์เถิด
2021-05-26
เพลง: ชีวิตเราพระเจ้าทรงสร้าง
2021-05-17
เพลง : จิตวิญญาณของข้าเอ๋ย
2021-05-14
เพลง: พระองค์ทรงเลี้ยงนกน้อยใหญ่
2021-05-13
เพลง : พระเจ้าประทานหนทาง
2021-05-12
เพลง : เดินตามไป
2021-05-10
เพลง: ขอความรัก ขอฤทธา
2021-05-06
เพลง: สรรเสริญพระผู้ไถ่
2021-05-05
เพลง: หนึ่งหมื่นเหตุผลที่จะสรรเสริญพระเจ้า
2021-05-03
เพลง : จิตใจข้าสุขสบาย
2021-04-26
เพลง : ฮาเลลูยา Hallelujah
2021-04-22
เพลง โอ องค์ทรงศักดิ์
2021-04-22
เพลง ตายเพื่อท่าน
2021-04-21
เพลง พระเยซู พระเยซู พระองค์ฟื้นขึ้นจากความตาย
2021-04-07
เพลง เพราะเรารู้ #BFCchoir
2021-03-31
เพลง กษัตริย์แห่งพระสิริ
2021-04-20
เพลง ลงไป โมเซ
2021-03-25
เพลง เสียงพระเจ้าเอิ๊น
2021-03-15
เพลง ข้าจะสัตย์ซื่อ
2021-03-10
เพลง แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ
2021-02-24
เพลง พระสิริทรงประทับ
2021-02-22
เพลง รักแท้ #BFCchoir​ #BFCเขต03
2021-02-18
เพลง รักในโครินธ์
2021-03-10
เพลง ให้ข้าอยู่ในพระนิเวศน์
2021-02-11
เพลง พระเยซูผู้ช่วยให้รอด
2021-02-01
เพลง วันที่มีพระเจ้า
2021-01-28
เพลง เปิดดวงตา #BFCchoir
2021-01-25
เพลง วันใดยามใด
2021-01-18
เพลง ข้ารับการไถ่
2021-01-11
เพลง ลุกโชติช่วงในใจข้า
2021-01-06
เพลง พักพิงในพระเจ้า
2021-01-04
เพลง เปี่ยมรัก
2020-12-29
เพลง โอบ้านคริสเตียน
2020-12-29
เพลง เม็ดเกลือและแสงสว่าง
2020-12-17
เพลง พระเจ้ารักโลกนี้
2020-12-12
เพลง พระเยซูคือผู้ช่วยประเสริฐ
2020-12-12
เพลง ลุกขึ้นเถิดคริสเตียนไทย
2020-12-12
เพลง ไม่มีผู้ใดเกินพระเยซู
2020-12-12
เพลง จะเป็นดังแสง
2020-11-12
เพลง อยู่เพื่อรับใช้
2020-11-02
เพลง ข้ายึดมั่นในคำสัญญา
2020-11-02
เพลง ได้ยินพระสุรเสียง
2020-10-29
เพลง พระเจ้าทรงฝึกมือ
2020-10-29
เพลง ให้พระองค์เป็นหนึ่ง
2020-10-29
เพลง โฮซันนา (มีเสียงร้องก้องมาจากสวรรค์)
2022-03-15
เพลง รอยระลึก (BFC Choir)
2020-10-16